Dr. Rüstem Ertuğ Altınay

          Dr. Rüstem Ertuğ Altınay, lisans eğitimini Felsefe ve Sosyoloji, yüksek lisans eğitimini ise Felsefe alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora derecesini 2016 yılında New York Üniversitesi Performans Çalışmaları Bölümü’nden aldı. New York Üniversitesi, Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi, Avusturya Bilimler Akademisi ve Sabancı Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra misafir akademisyen olarak Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ne katıldı. Dr. Altınay’ın araştırma alanlarını medya ve performans kuramları, tiyatro ve performans çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları, hafıza çalışmaları ve Türkiye kültür tarihi oluşturmaktadır. Bu alanlardaki araştırmaları Radical History Review, Feminist Media Studies, Transgender Studies Quarterly, Women’s Studies Quarterly, International Journal of Feminist Approaches to Bioethics ve Journal of Women’s History gibi önemli hakemli dergilerde ve Profesör Hülya Adak ile birlikte yayına hazırladığı Comparative Drama dergisi “Türklüğü İcra Etmek” özel sayısında yayınlanmıştır. Dr. Altınay’ın araştırmaları Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Fonu, Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Avrupa Birliği Çerçeve Programı (Ufuk 2020) Başarı Ödülü, SALT Araştırma Merkezi ve Kütüphane Bursu, Pasold Tekstil Tarihi Araştırma Fonu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Ödülü, Tarih Projesi Araştırma Fonu (Harvard Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi), Ernst Mach Bursu (Avusturya Uluslararası Eğitim ve Araştırmada İşbirliği Kurumu), New York Üniversitesi Dekanlık Tez Bursu ve Marie Skłodowska-Curie Bireysel Bursu gibi ulusal ve uluslararası birçok hibe ve fonla desteklenmiştir. Dr. Altınay Kopenhag Üniversitesi, NYU Remarque Enstitüsü, NYU Washington D.C., NYU Floransa, Árni Magnússon İzlanda Çalışmaları Enstitüsü, Columbia Üniversitesi Toplumsal Farklılık Çalışmaları Merkezi, Georg Eckert Uluslararası Ders Kitapları Araştırma Enstitüsü, Salzburg Üniversitesi Etik ve Yoksulluk Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Orient Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Dr. Altınay şu anda “Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diyasporalarında Tiyatro ve Siyaset” başlıklı Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Fonu projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Aynı zamanda deneyimli bir çevirmen, dramaturg ve oyun yazarıdır.

Prof. Dr. Hülya Adak

          Hülya Adak Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) Direktörü’dür. 2018’den bu yana Freie Universitaet Berlin’de Osmanlı ve Türkiye Çalışmaları üzerine Profesörlük yapmış, 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar lisans/lisansüstü programlarında, ayrıca Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora programında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Önemli yayınları arasında Critical Approaches to Genocide (F. Müge Göçek ve Ron Suny’yle birlikte, Routledge 2020), Halide Edib und Politische Gewalt (Duncker und Humblot Berlin, 2020), Performing Turkishness: Politics of Theatre in Turkey and its Diasporas (R. E. Altınay’la birlikte, 2018), Halide Edib ve Siyasal Şiddet (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), Hundert Jahre Türkei: Zeitzeugen erzaehlen (Erika Glassen’la birlikte Unionsverlag 2014, 2010), So ist das, meine Schöne (Ayşe Gül Altınay, Esin Düzel, Nilgün Bayraktar’la birlikte, Orlanda Frauenverlag Berlin, 2009), işte böyle güzelim…(Ayşe Gül Altınay, Esin Düzel, Nilgün Bayraktar’la birlikte, Sel Yayıncılık, 2014, 2012, 2010, 2009, 2008) sayılabilir. Adak, Uluslararası Hrant Dink Vakfı ve Orient Institut Istanbul der Max Weber Stiftung’un Akademik Yönetim Kurulu’ndadır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları, hafıza ve travma çalışmaları, imparatorluk çalışmaları ve milliyetçilik, insan hakları tarihi, edebiyat, tiyatro ve sinema teorisi üzerine yazıları PMLA, South Atlantic Quarterly, Comparative Drama, Journal of Middle East Women’s Studies, Journal of Genocide Research, New Perspectives on Turkey, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte gibi önemli dergilerde, ayrıca Columbia University Press gibi yayınevleri tarafından yayınlanmıştır. Adak, Melanie Tanielian ve Erdağ Göknar ile birlikte Afterlives: Remnants, Ruins and Representations of the Armenian Genocide kitabı üzerine çalışmaktadır (Duke UP) Detaylı bilgi ve yayınları için bakınız:

https://sabanciuniv.academia.edu/H%C3%BClyaAdak & http://myweb.sabanciuniv.edu/hadak/