KONFERANSLAR

[“Ütopyadaki İzleyici İçin Canavarlar Çağırmak: Rıza Nur ve Türk Operasının Muhalif Siyaseti”

Etkinlik: Amerikan Tiyatro Araştırmaları Topluluğu Yıllık Konferansı
Yer: Arlington, Virginia, USA
Tarih: 7-10 Kasım 2019

[“Rıza Nur’u Oku(ma)maya Dair Notlar: Kuir Bir Türk Siyasetçinin Arşivi ve Uğradığı Sansürün Karmaşık Tarihi”

Etkinlik: Uygundur: Metinlerin Sansürün Ardından Okunması ve Dolaşımı Konferansı
Yer: New York Üniversitesi Küresel Çalışmalar Merkezi, Prag, Çek Cumhuriyeti
Tarih: 17-19 Ekim 2019

“Kuir Marksist Feminizm Kemalist Sahnede: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kadın Erkekleşince Oyununda Kadın Erilliğinin Siyaseti”

Etkinlik: İkinci Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi ve Özyeğin Üniversitesi
Yer: Istanbul, Turkey
Tarih: 12-14 Eylül 2019

Kuir Aşırı Milliyetçi Hafıza İşi ve Sonraki Yaşamları: Rıza Nur’u Oku(ma)mak Üzerine Notlar

Etkinlik: 126. Modern Dil Derneği Yıllık Konferansı
Yer: Toronto, Canada
Tarih: 7-10 Ocak 2021

KONUŞMALAR

“Türk Operasında Kuir Aşırı Milliyetçi Ütopyacılık: Rıza Nur’un Tarihsel Korku Librettosu Cehennemde Bir Celse”

Yer: Williams College, Williamstown, MA, USA
Tarih: 19 Kasım 2019


“Orta Doğu’da Kuir Arşivler”

Yer: John Jay College, New York, NY, USA
Tarih: 5 Kasım 2019

“Ütopyacı Bir Arşivden Kuir Aşırı Milliyetçi Bir Opera: Rıza Nur’un Tarihsel Korku Librettosu Cehennemde Bir Celse”

Yer: Sabancı Universitesi, Istanbul, Turkey
Tarih: 30 Ekim 2019

“Reşad Ekrem Koçu’nun Eserlerinde Kuir Tarihyazımı ve Müphemlik Politikaları”

Yer: Kadir Has Universitesi, Istanbul, Turkey
Tarih: 26 Ekim 2019

Devlet Feminizmi Çağında Kuir Marksizmi Sahnelemek: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kadın Erkekleşince Oyununda Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Ulus

Comparative Drama dergisi “Performing Turkishness: Theater and Politics in Turkey and Its Diasporas” [“Türklüğü İcra Etmek: Türkiye ve Diyasporalarında Tiyatro ve Siyaset”] özel sayısı lansman paneli .

Yer:Berlin Hür Üniversitesi, Almanya
Tarih: 9 Temmuz 2019

“Türkiye’de Kuir Tarihyazımı ve Arşiv Politikaları”

Yer: Berlin Hür Üniversitesi, Almanya
Tarih: 19 Haziran 2019

ATÖLYELER

“Film Okuma”

Yer: Sabancı Universitesi
Tarih: Yaz 2019

“Avrupa Fonları ve Başvuru Stratejileri”

Yer: New York Universitesi
Tarih: Güz 2019

BAŞARILAR

ERC Başlangıç Fonu

Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diyasporalarında Tiyatro ve Siyaset

TÜBİTAK AB ÇP (Horizon 2020) Başarı Ödülü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başarı Ödülü, Marie Skłodowska-Curie Bireysel Burs Programı, “İmparatorluğun Kuirleri, Cumhuriyetin Özneleri: Türkiye’de Kuir Tarihyazımı Politikaları”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başarı Ödülü, ERC Başlangıç Fonu, “Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diyasporalarında Tiyatro ve Siyaset”

Transfer Ödülü

Transfer Ödülü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, “Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diyasporalarında Tiyatro ve Siyaset”  

Genç Bilim İnsanı Ödülü

Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP)

Genç Bilim Akademisi Üyeliği

Bilim Akademisi Genç Bilim Akademisi Üyeliği

John Jay College Misafir Araştırmacılar İçin Yaz Bursu

(COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelendi)

Marie Curie Mezunları Derneği Üyeliği